Základní informace o Chorvatsku

Oficiální název státu

česky - Chorvatská republika
chorvatsky - Republika Hrvatska

Základní geografické údaje

Ze zemí bývalé Jugoslávie má Chorvatsko jednoznačně nejlepší polohu s ohledem na turistickou atraktivitu - přístup k moři, dopravní podmínky atd. Chorvatské pobřeží v celkové délce cca 1780 km (pobřežní čára pevniny bez ostrovů) začíná mysem Savudrija na severu a táhne se jihovýchodním směrem až k mysu Oštri na jihu. Počet obyvatel Chorvatska je cca 4,5 mil obyvatel a jeho hlavním městem je Záhřeb s téměř 800.000 obyvateli, který se nachází ve vnitrozemí na severu země, cca 80 jižně od slovinského Mariboru a cca 115 km od slovinského hlavního města Lublaň.

Sousední státy jsou bývalé státy Jugoslávie. Slovinsko tvoří severozápadní a spolu s Maďarskem severní hranici státu, na východě Chorvatsko sousedí se Srbskem na severu a Bosnou a Hercegovinou na jihu. Nejkratší hranice je na pomezí Chorvatska a Černé hory v jihovýchodní části země, u pobřeží Jadranského moře.

Měna:

měna chorvatska

Současnou chorvatskou měnou je od roku 1994 Chorvatská kuna, která je rozdělena na 100 lipa - v kurzovních lístcích ji najdeme pod označením HRK a za 1 HRK zaplatíme cca 3,30 Kč - devizový kurz ČNB 06/2012.

Národnost a náboženství:

Majoritní skupinou v Chorvatsku jsou Chorvaté, které tvoří cca 90 % obyvatelstva, druhou nejvýznamnější národností jsou Srbové, kteří zastupují 5 % obyvatelstva. Zbývající část je tvořena mnoha dalšími národnostmi, mezi které patří např. Bosňáci, Maďaři, Albánci a Slovinci.

V Chorvatsku působí více než 20 církví, největší zastoupení má však římskokatolická církev, kterou vyznává téměř 90 % obyvatel. Necelých 5 % obyvatel se hlásí k pravoslavné církvi, k ostatním náboženstvím se hlásí pouze malá část obyvatelstva.